ŚCIANY W SYSTEMIE PreConPer™
Są to ściany opracowane i opatentowane z wykorzystaniem perlitu ekspandowego. Dzięki temu ściany otrzymują dodatkowe, bardzo korzystne właściwości, takie jak izolacyjność termiczna i izolacyjność akustyczna. Nowoczesny zakład produkcyjny został wybudowany w 2012 roku w Legionowie pod Warszawą. Produkowane tam prefabrykaty perlitobetonowe są wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, magazynowym i handlowym.
POBIERZ KATALOG
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
Realizujemy projekty budynków wielorodzinnych. Dzięki wykonaniu poszczególnych elementów w zakładzie produkcyjnym, ich jakość jest najwyższa z możliwych. Ściany dostarczane na plac budowy nie wymagają tynkowania, co w znacznym stopniu eliminuje prace mokre. Dzięki zastosowaniu ścian w systemie PreConPer™, uzyskujemy dodatkowo około 5% więcej powierzchni użytkowej w budynku.
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WIĘKSZA O 5%
BUDYNKI MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE
Tworzymy budynki jednorodzinne w technologii prefabrykowanej, dzięki czemu znacznie skracamy czas budowy oraz koszt całej inwestycji. Dzięki wykorzystaniu perlitu w ścianach (naturalna skała), budynki są ekologiczne, a w środku tworzy się przyjazny dla ludzi klimat.
NIŻSZE KOSZTY I KRÓTSZY CZAS BUDOWY
BUDYNKI BIUROWE
Każdy projekt budynku kubaturowego jesteśmy w stanie zrealizować z wykorzystaniem technologii PreConPer™. Dzięki wykonawstwu poszczególnych elementów w zakładzie produkcyjnym otrzymujemy wysokiej jakości gotowe do montażu elementy.
JESTEŚMY W STANIE ZREALIZOWAĆ KAŻDY PROJEKT Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ PreConPer™
BUDYNKI MAGAZYNOWE I HANDLOWE
W celu zapewnienia podwyższonych wymogów i oczekiwań pod względem izolacyjności ogniowej, a także termicznej, dostarczamy gotowe rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i handlowego.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Oś Priorytetowa nr 4: "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"
Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku pt. "uruchomienie produkcji płytowego prefabrykatu perlitobetonowego w oparciu o wynalazek"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl